top of page

全新仁心牙科(創紀之城二期)診所正式開業!

全新仁心牙科(創紀之城二期)診所正式開業!

仁心牙科一直有賴大家支持,我地會繼續努力服務各位街坊。

再一次感謝來臨嘅嘉賓。 觀塘道378號創紀之城2期10樓1013,1015-1016室

(牛頭角站A出口行人天橋)

 2866 4318 (電話及WhatsApp)


留言


bottom of page